UNIQUA
 • 17 225 27 34
  sekretariat@smlancut.pl
 • ul. 29 listopada 1
  37-100 Łańcut
 • Pon.-Pt.: 7:00 - 15:00
  Sob.-Nie. NIECZYNNE

Historia spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łańcucie jest jedną z najstarszych Spółdzielni w Polsce. Zgodnie z posiadaną dokumentacją w dniu 16 lutego 1958r. Walne Zgromadzenie Założycieli uchwaliło Plan działalności Spółdzielni, który stał się podstawą powołania do życia Spółdzielni. Konsekwencją podjęcia w/w Planu było złożenie w dniu 28 kwietnia 1958r. w Sądzie Powiatowym w Rzeszowie wniosku o rejestrację Statutu Spółdzielni podpisanego przez 27 członków założycieli, którymi byli:

 1. Marszał Jan
 2. Czaja Antoni
 3. Kolek Stanisław
 4. Wojtys Antoni
 5. Surmacza Józef
 6. Łuszczenko Władysław
 7. Szpunar Stanisław
 8. Kluz Antoni
 9. Czejgis Stanisława
 10. Dąbek Augustyn
 11. Uberman Zbigniew
 12. Machoń Michał
 13. Rak Wincenty
 14. Jachowicz Mieczysław
 15. Nycz Edward
 16. Twardy Jan
 17. Pelc Antoni
 18. Niunka Józef
 19. Ryś Stanisław
 20. Władyka Stanisław
 21. Wojnar Stefania
 22. Piotrowski Janusz
 23. Piotrowski Stefan
 24. Żurawski Stanisław
 25. Baran Jan
 26. Czarny Tadeusz
 27. Plonder Jan

Do Sądowego Rejestru Spółdzielni nasza Spółdzielnia została wpisana pod datą 2 maja 1958r. i ta data stanowi oficjalny początek działalności.

Na czele Spółdzielni stanął trzyosobowy Zarząd w osobach: Ferdynand Wierzbiński – Prezes Zarządu, Janusz Piotrowski – z-ca Prezesa Zarządu i Michał Machoń – członek Zarządu.

Zarząd w powyższym składzie podpisał wniosek o przyjęcie naszej Spółdzielni do ogólnopolskiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych i od dnia 25 czerwca 1958r. nasza Spółdzielnia należy do struktur spółdzielczych.

Powołując Spółdzielnie w pierwszym Statucie zapisano, że jej celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych swoich członków oraz organizowanie współżycia mieszkańców domów spółdzielczych w zakresie zaspakajania ich potrzeb bytowych i kulturalnych.

Cel ten przeświecał Spółdzielni przez szereg lat. Rozpoczęto wiec budowę poszcze-gólnych osiedli Spółdzielczych, a mianowicie:

Działalność w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalno oświatowych wykonywał prężnie działający przez szereg lat spółdzielczy Klub „TURKUS” prowadząc pracę zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i dorosłych mieszkańców osiedli. Klub pracował do roku 1993 kiedy to w zmieniającej się rzeczywistości postanowiono zrezygnować z tej formy działalności.

Na przestrzeni lat na czele Spółdzielni jako jej Prezesi działali:

Warto przypomnieć jeszcze fakt, że do Zarządu powoływano w przeszłości i obecnie również spośród członków osoby spełniające te funkcje społecznie. Na prze-strzeni lat społecznymi członkami Zarządu byli:

Od początku działalności organem nadzoru i kontroli działalności Spółdzielni sprawowała Rada Nadzorcza wybierana przez Zebranie Przedstawicieli Członków, a następnie przez Walne Zgromadzenie Członków.

W ostatnich 10 latach Rady Nadzorcze sprawowały swe funkcje w następujących składach: