UNIQUA
 • 17 225 27 34
  sekretariat@smlancut.pl
 • ul. 29 listopada 1
  37-100 Łańcut
 • Pon.-Pt.: 7:00 - 15:00
  Sob.-Nie. NIECZYNNE

RODO - Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1.),  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łańcucie z siedzibą w Łańcucie 37-100, ul. 29 listopada 1, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.

 

 1. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się na miejscu lub pisemnie za pomocą poczty pod adres; 37-100 Łańcut; ul. 29 listopada 1 lub na e- mail: sekretariat@smlancut.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 pkt. 1 lit. f RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią/ lub art. 6 pkt. 1 lit. b tj. dla wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą/ lub art. 6 pkt. 1 lit. c do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

 

 1. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na realizacji celów statutowych Spółdzielni.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby
  upoważnione oraz podmioty, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony
  roszczeń.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawa: dostępu do danych osobowych oraz ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym poinformowania przez administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy.

 

 1. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych
  decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do poinformowania o źródle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych, jeżeli tych danych osobowych nie pozyskano od Pani/Pana.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do bycia powiadomionym o naruszeniu ochrony Pani/Pana danych osobowych, o ile wystąpi wysokie ryzyko ich naruszenia.