UNIQUA
 • 17 225 27 34
  sekretariat@smlancut.pl
 • ul. 29 listopada 1
  37-100 Łańcut
 • Pon.-Pt.: 7:00 - 15:00
  Sob.-Nie. NIECZYNNE

Środki Unijne na termomodernizację bloków przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny w oparciu o kryteria merytoryczne I i II stopnia, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów w ramach Podziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, złożony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie wniosek o dofinansowanie projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Wyszyńskiego w Łańcucie będących w zasobach SM Łańcut z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią” został oceniony pozytywnie.

ul. Wyszyńskiego

W związku z powyższym w dniu 19.01.2018 r. Zarząd Spółdzielni w osobach Prezes Zarządu Andrzej Micke i w-ce Prezes Zarządu Rafał Kumek podpisali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.03.02-00-0005/16-00, NFOŚiGW reprezentował Pan Artur Michalski Zastępca Prezesa Zarządu.

Koszt całkowity projektu 1 351 800,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych)

Wkład Funduszy Europejskich 861 000,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych)

Celem Projektu jest kompleksowa termomodernizacja mieszkalnych budynków wielorodzinnych (nr 45,47,49) w zakresie zgodnym ze wskazanym zakresem w Audycie Energetycznym ex-ante.

Efektem realizacji Projektu będzie znacząca poprawa efektywności energetycznej dla 48 gospodarstw domowych.

1. Wykonanie termomodernizacji zewnętrznej w zakresie:

1.1. Docieplenie stropów nad piwnicą

1.2. Docieplenia ścian zewnętrznych

1.3. Wymiana okien w mieszkaniach

1.4. Wymiana okien w piwnicach

2. Montaż inteligentnego systemu zarządzania energią.

3. Modernizacja instalacji CO, CWU oraz wody zimnej w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych podnoszących efektywność energetyczną budynków wymienionych powyżej.

4. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocach ok. 2 kW każdy budynek typu on - grid (sprzedaż nadwyżek energii); wyłącznie na potrzeby budynku i części wspólnych. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,00624 MWe

Efekty ekologiczne

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 79,43 tony równoważnika CO2/rok
 2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej (Ep) 856,09 GJ/rok
 3. Zmniejszenie zużycie energii końcowej w wyniku realizacji projektu 616,7 GJ/rok
 4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 8,892 MWh/rok
 5. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 584,66 GJ/rok

 

 

Zarząd SM w Łańcucie