UNIQUA
 • 17 225 27 34
  sekretariat@smlancut.pl
 • ul. 29 listopada 1
  37-100 Łańcut
 • Pon.-Pt.: 7:00 - 15:00
  Sob.-Nie. NIECZYNNE

Dodatek mieszkaniowy - jak się o niego starać?

Dodatek mieszkaniowy to pomoc finansowa przyznawana przez gminy (w praktyce MOPS) osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.Dodatek pokrywa część wydatków na utrzymanie mieszkania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych

Jakie warunki trzeba spełnić, aby starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego?

 1. Niski dochód

  dla osób samotnych starających się o dodatek (gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę) obecnie średni miesięczny dochód nie może przekroczyć 1544,48 zł brutto, dla rodzin - 1103,20 zł brutto na każdego domownika
  Ważne: pod uwagę bierze się średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy sprzed złożenia wniosku o dodatek. Przy ustalaniu wysokości dochodównie uwzględnia się m.in. świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłku pielęgnacyjnego.

 2. Tytuł prawny do lokalu

  O dodatek może się starać osoba, któa posiada tytuł prawny do lokalu tj.: właściciele mieszkań, osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, najemcy (jeśli mają umowę najmu).

 3. Powierzchnia mieszkania

  Dodatek mieszkaniowymoże być przyznany tylko tym, których mieszkanie nie przekracza tzw. powierzchni normatywnej (powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków). Powierzchnia normatyna nie mnoże przekraczać:

  1. 35m2 - dla jednej osoby
  2. 40m2 - dla dwóch osób
  3. 45m2 - dla trzech osób
  4. 55m2 - dla czterech osób
  5. 65m2 - dla pięciu osób
  6. 70m2 - dla sześciu osób (dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię lokalu o 5m2)

  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2 jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawnaporuszająca się na wózku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekroczy normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej MOPS lub bezpośrednio z w biurze przy ul. Piłsudskiego 9 (pokój nr 5).

Informacja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych - odnośnie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie zostaje przekazana przez Urząd - do Spółdzielni wraz z dokonaniem przelewu. Kwota jest zaliczana na poczet czynszu.

DO WYNAJĘCIA

Atrakcyjny lokal użytkowy w centrum miasta przy ul. Kr. Elżbiety 2 (po Banku)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ze Spółdzielnią.